ورمي كمپوست123
نويسندگان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 1002
چت باکس


كرم ها خاكي از نظر توليد مثل دو جنسي اند و اندام هاي نر و ماده آنها در سوراخ هايي در قسمت شكمي بدن قرار دارند .كرم هاي خاكي توليد مثل مداوم و يا نيمه مداوم دارند و در اكثر ايام سال كپسول تخم مي كنند.در اكثر گونه ها ,توليد كپسول هاي تخم منوط به فراهم نمودن غذا و شرايط مناسب محيطي است.اكثر كرم ها كپسول هاي كرمشان را در نزديكي سطح خاك قرار ميدهند.

تاثير ورمي كمپوست بر خصوصيات خاك:

در اكثر تحقيقات انجام شده روي ورمي كمپوست ,تاكيد بر اندازه گيري خصوصيات ورمي كمپوست و تاثير آن بر رشد گياه متمركز بوده است.ميزان تركيبات هوموسي در ورمي كمپوست 60-40% بيشتر از ورمي كمپوست است.تركيبات هوموسي نقش مهمي در تهويه ,ظرفيت نگهداري آب خاك و نفوذ پذيري آن دارد,بنابر اين تاثير ورمي كمپوست  بر خصوصيات فيزيكي خاك بيشتر از كمپوست است .وقتي تركيبات هوموسي خاك از بين رود خاك سخت,فشرده و كلوخه اي شود.اسيد هاي هيوميك آزاد شده از فضولات كرم هاي خاكي ميزان فعاليت متابوليكي خاك را زياد مي كنند. افزايش ظرفيت نگهداري آب خاك ,ميزان نفوذ پذيري و تخلخل و همچنين كاهش چگالي ظاهري خاك بر اثر اضافه كردن ورمي كمپوست به دليل تاثير ورمي كمپوست بر خاكدانه سازي اتفاق مي افتد.فضولات كرم هاي خاكي مقدار زيادي فسفر و آنزيم فسفاتاز دارد كه به جذب اين عنصر توسط گياهان ,در خاك هايي كه ورمي كمپوست در يافت كرده اند ,كمك مي كند. تاثير كرم هاي خاكي بر خاكدانه سازي و پايداري ساختمان خاك  از طريق فضولاتي است كه از نظر فعاليت ميكروبي بسيار فعال مي باشند.

تاثير فضولات كرم هاي خاكي ممكن است به علت مقدار ماده آلي زياد آنها,بافت و ظرفيت نگهداري آب آن يا جمعيت بيشتر باكتري ها و قارچها در آن باشد.ريسه قارچها و متابوليت هاي ميكروبي نقش زيادي در تشكيل خاك دانه ها دارند .افزايش جمعيت كرم هاي خاكي در خاك پس از اضافه كردن ورمي كمپوست ممكن است دليل ديگري براي بهبود شرايط خاك باشد .كانالهاي كرم هاي خاكي نقش مهمي را در افزايش نفوذ پذيري خاك و تخلخل آن بازي مي كنند.افزودن ورمي كمپوست به خاك فعاليت كرم هاي خاكي را افزايش مي دهد.افزودن ورمي كمپوست همانند كمپوست به محيط هاي كشت گلداني سبب كاهش چگالي ظاهري ,تخلخل و افزايش ظرفيت نگهداري آب اين محيط ها مي شود.

ميزان فعاليت ميكروبي در ورمي كمپوست بسيار بيشتر از كمپوست است .ميزان نيتروژن وزن زنده ميكروبي خاك  پس از مصرف ورمي كمپوست ضايعات كاغذ و كود گاوي بيشتر از كمپوست است.در محيط هاي كشت حاوي خاك اضافه كردن ورمي كمپوست حاصل از فضولات اردك به خاك باعث افزايش فعاليت ميكروبي در مقايسه با گلدانهايي كه فقط كود شيميايي دريافت كرده اند شده است.اتو كلاو كردن ورمي كمپوست باعث كاهش تاثير مثبت آن بر رشد گياهان مي شود و اين موضوع نشان دهنده اهميت فعاليت ميكروبي در ايفاي نقش ورمي كمپوست در خاك است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: تكثير كرم ها،
موضوع:
[ ۸ بهمن ۱۳۹۲ ] [ ۰۶:۳۷:۳۳ ] [ كريم خالدي ]

از زمان داروين ,كرم هاي خاكي يكي از ماكروفوناهاي عمده خاك, بعنوان دوست مزرعه داران مورد توجه قرار گرفته اند.زندگي كرم خاكي عموما سخت است بدن آنها داراي حدود هفتاد درصد پروتئن بوده ويك غذاي غني براي بسياري از شكارچيان محسوب مي شود دشمنان اصلي كرم خاكي ,پرندگان حشره خوار ,مثل سينه سرخها و پستانداراني نظير موش كور مي باشد.بيش از سه هزار گونه كرم خاكي وجود دارد اما فقط شش گونه از آنها براي پرورش مهم هستند .كرم هاي خاكي جزء اصلي خاك را تشكيل مي دهند . اين موجودات زنده ,در شخم زدن زمين در طول ميليونها سال نقش داشته و به باز گردش مواد مغذي الي براي رشد بهينه گياهان كمك مي كنند.از ساير مزاياي وجود كرم هاي خاكي مي توان به موارد زير اشاره كرد .

·        هوادهي خاك

·        تفكيك خاك جهت دسترسي آسانتر توسط ريشه گياهان

·       كمك به خاك جهت نگهداري آب بيشتر

·        تصفيه و پاكسازي مواد آلي مرده از طريق خوردن آنها و باز گرداندن آنها به زنجيره غذايي

 بطور كلي كرم هاي خاكي مي توانند به عنوان شاخصهاي بيولوژيكي در حاصلخيزي خاك محسوب شوند. براي خاك حاوي كرم هاي خاكي, قطعا حضور باكتريها, قارچها, اكتينوميستها ,پروتوزوآها, حشرات , عنكبوتها, هزارپايان و ساير گروهها جهت حفظ سلامتي خاك ضروري هستند. كرم هاي خاكي پسماندها را تجزيه مي كنند و نبود آنها با حضور لايه اي از پسمانده برسطح خاك مشخص مي شود. حضور كرم هاي خاكي در خاك , رشد گياهان را افزايش داده و بهبود مي بخشد.

كرم هاي خاكي  كه به لاتين لومبريسيده و به عربي خراطين ناميده مي شوند,از ديرباز مورد توجه محققين و صاحبنظران بوده است . ارسطو براي اولين بار به نقش كرم هاي خاكي  در تجزيه و فساد بقاياي گياهي و جانوري و نيز از جهت نگهداري ساختمان و تهويه و حاصلخيزي خاك توجه بيشتري نمود.

در ايران كرم هاي خاكي از زمانهاي قديم مصارف طبي و درماني داشته است و حمداله مستوفي , در كتاب كتاب خود كه به چندين زبان ترجمه شده است.به مصارف طبي و درماني اين موجودات اشاره كرده است.

بطور كلي 4 الي 6 نوع كرم خاكي در توليد كمپوست از زباله ,مناسب تشخيص داده شده اند اما معمولا كرم قرمز يا ايزينيا فوتيدا بيشترين استفاده را دارا مي باشد.

 ايزينيا فوئتيدا

اين كرم براي اولين بار در اروپا ,سيبري, جنوب روسيه, فلسطين و شمال امريكا يافت شد. اين كرم به كرم قرمز ,كرم ببري,كرم كود يا كرم كمپوست هم معروف است. اين كرم ها,كرم هاي فوق العاده اي هستند كه بيشترين كاربرد را در توليد كمپوست از مواد زائد دارند.آنها اساسا زباله زي و كود زي ميباشند.كرم هاي قرمز در توده هاي غني از مواد آلي تجمع مي يابد و اين مواد را مصرف مي نمايند و مدفوعي كه دفع ميكنند,باعث بهبود كيفيت خاك مي شود.كرم هاي قرمز شرايط محيطي متفاوتي را تحمل مي كنند.در ورمي تكنولوژي و ورمي كمپوست اين نوع كرم ها بيشترين كاربرد را در جهان دارند.هيچ محدوديتي در مقدار كود و تعداد كرم وجود ندارد.جمعيت آنها متناسب با مواد غذايي در دسترس افزايش مي يابد.آنها در تمام فصول سال به شكل دوره اي كار مي كنند.به مراقبت كمي نياز دارند. ساير نامهاي اين كرم عبارت است از: كرم صورتي , كرم ارغواني و    كرم هاي پرورش ورمي كمپوست

اختصاصات اين كرمها عبارتند از :

·        در بدن تارهاي زيادي دارند.

·        بدن استوانه اي به طول 130- 35 ميلي متر و قطر 5- 3 ميلي متر

·        كمر بند تناسلي در مرحله بلوغ بر روي بند هاي 9-7 قرار دارد.

·        رنگ ارغواني , قرمز, قرمز تيره و قرمز قهوه اي بدن داراي رنگ غير يكنواخت بوده و محل اتصال دو قطعه يا بند از بدن كرم به رنگ زرد يا رنگ پريده مي باشد.

·        تعداد بند ها حدود 110- 80 عدد مي باشد.

·        قادرند در شرايط سخت محيطي و همچنين در محيط هاي داراي نوسانات زياد رطوبت و درجه حرارت زندگي كنند.

·        ميانگين بازدهي رشد آنها حدود 7 ميلي گرم ,كرم در روز مي باشد.رشد سريع آنها و وزن كرم بالغ به حدود 1.5 گرم مي رسد.

·        طول عمر آنها 70 روز و حداكثر 5- 4 سال است.زمان لازم براي بلوغ 55- 50 روز (8-7 هفته) مي باشد.

·        هر گرم بطور متوسط هر سه روز يك پيله (5-1 پيله در هفته) توليد مي كند.نوزاد كرم در مدت 23 روز از پيله خارج مي شود.بطور كلي هر كرم در طي يكسال حدود 900 پيله مي گذارد.هر پيله 3-1 نوزاد كرم توليد مي كند.

·        تمايل كمي به سوراخ كردن و حفر كردن در خاك هاي معدني دارند و كرم ها حركتي غير از تغذيه كردن نشان نمي دهند.

·        شرايط محيطي مناسب براي كرم ها عبارتند از: دماي 20 درجه سانتي گراد(2/23-7/15 درجه سانتي گراد) رطوبت 70-65 درصد و phبهينه در حد خنثي تا كمي اسيدي .وجود رطوبت بيش از حد بعلت ايجاد شرايط بي هوازي سبب مرگ كرم ها مي گردد.

·        پرورش و نگهداري آنها آسان است.

كاربرد متداول تجاري كرم هاي قرمز عبارتند از:

1.     عمليات پرورش كرم در حد وسيع (مزارع كرم)

2.     مديريت فضولات حيواني يا كود حيواني در دامداري ها بخصوص دامداري هاي پرورش دامهاي شيري,اسب ,خوك و خرگوش.

3.     كاهش مواد زائد توليدي در مدارس,بيمارستانهاو ساير موسسسات

4.     توليد ورمي كمپوست از مواد زائد باغباني,پسماندهاي آلي و مواد غذايي و جامدات بيولوژيكي يا لجن در مقياس بزرگ

5.     اصلاح بهبود كيفيت و ساختار خاك با استفاده از ورمي كمپوست توليدي

6.     توليد تي كمپوست با استفاده از ورمي كمپوست توليدي

7.     توليد پروتئين كرم قرمز جهت تغذيه و پرورش ماهي و طيور.

 محاسن توليد ورمي كمپوست به صورت سبدي :

 فرايند سريع: تبديل زباله در مدت 45-40 روز انجام مي شود در صورتي كه در روشهاي متداول 6-4 ماه زمان نياز دارد.

 آلودگي صفر: ورمي كمپوست در سبد توليد شده مي شود و از آلودگي هوا ,آب و خاك بطور كامل جلوگيري مي كند .

 عاري از بوي نامطبوع : اين فرايند هيچ بوي نامطبوعي منتشر نكرده بنابر اين سبد ها مي توانند در مجاورت خانه ها مسكوني قرار گيرند.

 كود آلي : اين فرايند,زباله را به كود آلي غني تبديل مي كند كه مي تواند هم در باغها مورد استفاده قرار گيرد و هم با قيمتهاي مناسبي به فروش برسد.

 پتانسيل اقتصادي : يك كيلو گرم زباله قابل تجزيه بيولوژيكي ميتواند حدود 4/. كيلو گرم ورمي كمپوست توليد نمايد.

غذا هاي قابل قبول براي كرم ها:

كرم ها مي توانند پوست و هسته و آشغال ميوه جات ,سبزيجات,پوسته تخم مرغ,پوست سيب زميني تفاله قهوه و چاي, نان ,گرد و خاك جاروبرقي,پسماند مو و ناخن را به عنوان غذا مصرف كنند.قبل از ريختن غذا در محل ,كرم ها را براي مدت يك هفته رها كرده و به آنها اجازه مي دهيم تا خوردن غذاي بستر را شروع كنند.آنها مواردي را كه داراي موارد زيادي سلولز است,نظير خاك اره ,برگ كاغذ و مقوا دوست دارند.بطور كلي به محض اينكه كرم ها ,در محيط جديد قرار مي گيرند ,بايد به آنها غذا داد.اگر چه كرم ها اشتهايي شگفت انگيز دارند,ولي خيلي مهم است كه غذاي اضافي به انها ندهيم.خيلي بهتر است كه به كرم ها بصورت هفتگي و در مقادير كم غذا بدهيم, كرم ها مي توانند بيشتر از نصف وزن خود در طول شبانه روز غذا مصرف كنند و در كمتر از يك ماه مي توانند جمعيتشان را به دو برابر افزايش دهند.

غذا هاي غير قابل قبول براي كرم ها:

بايد دقت نمود كه چه چيزي براي خوردن به كرم ها داده مي شود ,خصوصا اگر از منابع غذايي آنها بي اطلاع باشيم , بعنوان مثال در موارد دفعي اسب ,گله يا سگ اغلب كرم كش هايي وجود دارد كه در آنها فعال باقي مانده و كرم هاي پارازيت را در حيوانات از بين مي برند,بنابر اين مي توانند كرم ها را نيز بكشند اگر از كود حيواني استفاده مي شود ,بايد به زمان انتقال كرم ها به محيط( كود) دقت نمود و از مصرف كود تازه براي چند هفته اجتناب كرد.

غذا هاي غير قابل قبول براي كرم ها عبارتند از :

مركبات ,سير و پياز,گوشت و مرغ و جوجه, فراورده هاي لبني,مدفوع سگ و گربه و همچنين روغن و غذا هاي چرب,پنير, كره,توليدات حيواني,ماهي و حبوبات. از مواد غير غذايي نظير شيشه,پلاستيك,فلزات,قوطي حلبي و زرورق نبايد در كمپوست استفاده شود ,زيرا مشكل حشرات و جانواراني مثل موش بوجود مي آيد.كاغذ هايي كه روي آنها با جوهر هاي رنگي نوشته شده باشد براي كرم ها مناسب نيست چون گاهي اوقات در جوهر ها فلزاتي بكار ميرود كه براي كرم ها سمي و كشنده است.

زمان فعاليت كرم هاي خاكي:

كرمهاي خاكي در بهار و پاييزيعني هنگامي كه سطح خاك گرم و مرطوب باشد ,نسبت به تابستان كه سطح خاك خشك است و يا در زمستان كه هوا بسيار سرد است,فعاليت بيشتري دارند.مقدار و فصل بارندگي نيز در فعاليت كرم هاي خاكي تاثير بسزايي دارد.

دوره زندگي و رشد كرم خاكي:

تخم كرم هاي خاكي در پيله قرار ميگيرد كه بسته به نوع گونه از نظر شكل متفاوت است. مدت زمان رسيدن پيله ها و پيله گذاري به گونه كرم خاكي ,دما, تراكم جمعيت,غذاي در دسترس و رطوبت بستگي دارد.

 پيله گذاري ها در بهار و اوايل تابستان انجام مي شود.حداقل دما براي پيله گذاري 3 درجه سانتي گراد ذكر شده است كه پايين تر از آن اين عمل انجام نمي شود.عامل ديگري كه مي توند تعداد پيله ها را تحت تاثير قرار دهد نوع ماده غذاي مصرفي است.در اين مورد گزارش شده است كه بالغيني كه از لجن فاضلاب خانگي استفاده مي كنند ,يك دهم تعداد پيله هايي كه توسط بالغيني كه از فضولات گاوي و اسبي استفاده مي كنند, پيله گذاري مي كنند..در طول رشد كرم هاي خاكي ,بجز تغييراتي كه در رنگدانه آنها صورت مي گيرد ,تغييرات ظاهري بيروني كمي تا بلوغ اتفاق مي افتد.و افزايش وزن كرم هاي خاكي عمدتا قبل از رسيدن به بلوغ صورت مي گيرد.

تخم كرم ها در شرايطي كه محيط مرطوب و درجه حرارت 16 تا 27 درجه سانتي گراد باشد,در عرض 14 تا 20 روز رسيده و كرم ها ي كوچك از آن بيرون مي آيند. كرم هاي جوان هنگام خروج از تخم بيرنگ هستند.

.عمر طبيعي بسياري از كرم ها خاكي كوتاه است ولي به طور طبيعي بيش از 5/1 سال عمر مي كنند.با از بين رفتن كمربند تناسلي ,پيري در كرم ها پديدار مي شود كه همراه با از دست دادن تدريجي و جزئي وزن بدن و در نهايت مرگ خواهد بود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: كرمهاي خاكي،
موضوع:
[ ۸ بهمن ۱۳۹۲ ] [ ۰۶:۳۶:۱۸ ] [ كريم خالدي ]

ورمي كمپوست

ورمي كمپوست يك كود بيوارگانيك است كه بسيار نرم ,سبك وزن ,ترد,تميز,بي بو بوده و ظاهري شبيه به پودر گرانول قهوه دارد. لغت verm مشتق از كلمه لاتين vermis به معناي كرم مي باشد و ورمي كمپوست حاصل يك فرايند نيمه هوازي است كه به مساعدت گونه هايي خاص از كرمها,قارچها,باكتريها و اكتينوميستها انجام مي پذيرد.ورمي كمپوست مواد حاصل از بستر رشد كرم ها بوده كه پس از دفع شدن از سيستم گوارشي اين موجودات در محيط باقي مي ماند.اين ماده شامل فضولات كرم به همراه مواد تجزيه شده و اجساد كرم ها مي باشد كه براي گياهان ارزش غذايي فراواني دارد و خاك را حاصلخيز مي نمايد.مواد دفع شده توسط كرم ها اغلب داراي ازت,فسفر و پتاسيم به مراتب بيشتر از خاكهاي بدون كرم است و ميزان عناصر ميكرو نيز در اين خاكها بيشتر مي باشد.

خصوصيات ورمي كمپوست:

كرم هاي خاكي از مواد زائد آلي استفاده ميكنند و با كمك ميكرو ارگانيسم ها ,مواد آلي موجود در آنها را به هوموس با مواد غذايي زياد تبديل مي كنند.مواد زائد آلي از درون روده كرم عبور كرده و سپس دفع مي گردد. اين مواد دفعي و ديگر مواد باقيمانده حاصل از فرايند زائدات آلي كمپوست مورد نظر را تشكيل مي دهند.علاوه بر اين بخار آب و دي اكسيد كربن بواسطه تجزيه مواد آلي توليد ميشود.از آنجا كه ورمي كمپوست نتيجه هضم طبيعي غذا در سيستم هاضمه كرم خاكي است.

خصوصيات اين كود بسيار به نوع تغذيه كرم ها وابسته است .نسبت كربن به ازت ورمي كمپوست برابر 20 و پايين تر ار آن ميباشد . طول دانه هاي خشك ورمي كمپوست بين 5-1 ميلي متر و وزن مخصوص آن نيز كمتر از خاك گلدان است.هوموس آن حدود 20% وزن خشك آن مي باشد .كرم هاي خاكي با زيرو رو كردن مواد آلي و ايجاد تونل در خاك نقش مهمي در احياي اراضي كشاورزي دارند.

ورمي كمپوست در اصلاح بافت فيزيكي خاك نقش بسزايي دارد و خاك را سبك مي نمايد .بعلاوه خاك را بهتر نگه مي دارد يعني باعث ميشود تا آب به آرامي رها شده و از تبخير سطحي و يا نفوذ سريع آب به داخل عمق خاك جلوگيري مي نمايد .از ساير مزاياي ورمي كمپوست ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

·        در ايجاد تعادل نسبت به مواد معدني به مواد مغذي در خاك نقش مهمي را ايفا نموده و با داشتن تركيباتي چون ازت ,فسفر, پتاسيم, منيزيم و ... كود بسيار قوي به حساب مي آيد.

·        بعلت داشتن ميزان قابل توجهي چربي ,كود كاملي به حساب مي آيد و احتياجات متابوليكي گياه را به خوبي برآورده مي نمايد.

·        اگر ورمي كمپوست را با كود معمولي مخلوط نموده و به خاك بدهيم در حلاليت مواد مغذي كود تاخير ايجاد شده و مدت زمان پايداري كود در زمين افزايش مي يابد.اين رها سازي تدريجي مواد غذايي موجب مي شود تا طول كاشت و داشت گياه ديگر احتياجي به افزودن كود اضافي نباشد.

·        ورمي كمپوست يك كود صد در صد آلي است و به طور مستقيم جذب ريشه گياه مي شود .و محيط مناسبي براي رشد موجودات ذره بيني خاك را فراهم مي آورد .

·        ارزشمند ترين خاصيت اين كود در عملكرد آنزيمها و ميكروارگانيسمها و همچنين هورمونهاي مختلف موجود درآن است ورمي كمپوست حاوي آنزيمهايي چون پروتئاز ,آميلاز ,ليپاز, سلولاز و كتيناز مي باشد.كه در تجزيه مواد آلي خاك و در نتيجه در دسترس قرار دادن مواد مغذي مورد لزوم ريشه گياه نقش موثري را دارا مي باشد. خصوصيات فوق باعث مي شود تا ورمي كمپوست به عنوان  بهترين و اساسي ترين كود براي احياي زمين هاي فقير و لم يزرع بحساب آيد.

·        ورمي كمپوست محصولي با ارزش براي انواع و اقسام كاشت ها به حساب مي آيد. در درجه اول براي پرورش گل و گياهان زينتي و در مزارع اصلاح نژاد گياهان نيز مورد توجه قرار گرفته است .از آنجا كه نقش اساسي اين كمپوست تحريك و تسريع رشد گياه است ,بهترين تاثير را در رنگ آميزي گل و درشت نمودن آن دارا ميباشد .

·        ورمي كمپوست در تغليظ عطر و اسانس گياهان و گلهاي معطر نيز ماثر است.

·        از اين كود مي توان در كرتهاي بزرگ پرورش گل ,مزارع انگور ,محصولات و ميوه جات نوبر و زودرس ,جنگلهاي طبيعي و مصنوعي,باغات گردو و مركبات و زيتون استفاده نمود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ورمي كمپوست،
موضوع:
[ ۸ بهمن ۱۳۹۲ ] [ ۰۶:۳۵:۰۱ ] [ كريم خالدي ]
كرم كمپوست خانواده ايزنيا فئوتيدا (فوتيدا يا فتيدا) در بسياري از كشورها به صورت صنعتي پرورش داده مي شود. كانادا، استراليا و برزيل از جمله كشورهايي هستند كه پرورش كرم هاي كمپوست را در طرح هاي كشاورزي و زيست محيطي خود قرار داده اند. بر اساس تحقيقات انجام گرفته روي كرم هاي كمپوست، اين موجودات زنده بي آزار خطري براي انسان ها ندارند و مي توانند با خوردن مواد آلي موجود در كودهاي گاوي و ته مانده ميوه ها و بقاياي بستر كارخانه هاي توليد قارچ با ترشح آنزيم هاي داخلي، مواد آلي را آلي تر كنند. در اين حالت پس از دفع فضولات كرم، با جدا كردن كرم ها از بستر، كودي سبك از بستر باقي مانده به دست مي آيد كه از نظر وجود برخي عناصر مانند فسفر، پتاسيم، آهن و منگنز از ساير كودهاي آلي غني تر است و آلودگي كمتري نسبت به ساير كودهاي رايج حيواني دارد و در نتيجه قيمت بالاتري را به خود اختصاص مي دهد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: كرم كمپوست فئوتيدا،
موضوع:
[ ۸ بهمن ۱۳۹۲ ] [ ۰۶:۳۴:۱۸ ] [ كريم خالدي ]
ارگانيك organic به معني آلي وكشاورزي ارگانيك نوعي از توليد محصول است كه در آن از كودهاي شيميايي و سموم استفاده نشده و كليه محصولات توليد شده بوسيله كودآلي يا ورمي كمپوست بعمل آمده است.كشاورزي ارگانيك باعث داشتن خاك سالم, ميوه و محصولاتي با طعم و كيفيت بالا و حفظ سلامت در جامعه ميشود.به طوري كه در بيشتر كشورهاي اروپايي و امريكايي شاهد توليد محصولات ارگانيك organic food و استقبال مردم و حفظ سلامت جامعه و محصول با كيفيت در اين جوامع هستيم.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: كشاورزي ارگانيك،
موضوع:
[ ۸ بهمن ۱۳۹۲ ] [ ۰۶:۳۳:۱۰ ] [ كريم خالدي ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By bigsite :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
امکانات وب